Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

02.03.2010

15 gadu jubileja

Dzelzceļnieku uzticības bankai – 15 gadi!

Šodien ar gandarījumu varam teikt – Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības izlolotā krājaizdevu sabiedrība „Dzelzceļnieks KS” ir godam nostrādājusi jau piecpadsmit gadus. Jāuzsver – godam!

Nepieciešamību izveidot savu finanšu iestādi diktēja laiks. 1990.gadu sākumā mūsu valstī cita pēc citas radās tā sauktās finansiālās piramīdas, kas, solot milžu procentus, izkrāpa no cilvēkiem diezgan ievērojamus līdzekļus. Bankas Baltija bankrots aiznesa miljonus. Šie notikumi lika Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrībai domāt par jaunām sociālās aizsardzības formām dzelzceļniekiem. Ierosmi deva krājaizdevu sabiedrību kustība, kas ir ļoti izplatīta visā pasaulē. Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrība ātri uzsvēra priekšrocības, ko dod šāds finanšu kooperatīvs un aktīvi ķērās pie lietas, lai izveidotu savu krājaizdevu sabiedrību.

Izmantojot gan pirmskara Latvijas, gan citu valstu mūsdienu pieredzi, tika veidota likumdošana, jo nebija neviena normatīvā dokumenta, kas reglamentētu šādas finanšu institūcijas darbību. Tajā laikā Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrība ierosināja Latvijas Republikas Saeimai, ka Latvijas sabiedrībai ir vajadzīgs likums, kas atļauj dibināt šādas krājaizdevu sabiedrības. Viedokļi bija dažādi. Daži izteicās, ka tāds kooperatīvs nevienam neesot vajadzīgs, ka šādai kustībai neesot nākotnes, ka tas Latvijai neko labu nedošot. Tomēr arodbiedrībai izdevās pārliecināt, ka krājaizdevu sabiedrībām būs ne tikai ekonomiska, bet arī sociāla nozīme.

Un tā mūsu valstī pirmā, pēc valsts neatkarības atgūšanās, krājaizdevu sabiedrība „Dzelzceļnieks KS” tika reģistrēta 1995.gada 2.martā.

Cilvēki ir novērtējuši krājaizdevu sabiedrības „Dzelzceļnieks KS” priekšrocības, jo par tās biedriem ir kļuvuši vairāk nekā 12 tūkstoši strādājošo, kas ir ap 70% no kopējā arodbiedrības biedru skaita. Ir izveidojusies stabila finanšu iestāde, kurā apvienojušies vienas arodbiedrības, vienādu interešu cilvēki, kuri pazīst cits citu, uzticas cits citam, bet galvenais – dzelzceļniekiem jau piecpadsmit gadus, neraugoties uz pārmaiņām valsts ekonomikā, ir pašiem sava uzticības banka.

Dzelzceļnieks KS biedru rīcībā ir plaša kreditēšanas programmu izvēle, izdevīgi depozītu noteikumi, konsultācijas finansiāla rakstura jautājumos un virkne citu pakalpojumu. No dibināšanas brīža tika izsniegti vairāk nekā 60 tūkstoši kredīti uz kopējo summu 25,7 milj.latu. Visbiežāk kredīts tiek ņemts, lai iegādātos nekustamo īpašumu, veikt mājokļa remontu, izmantot naudu izglītības iegūšanai. Liela popularitāte ir arī dažādiem noguldījumu veidiem, jo noguldījumi tiek pieņemti neatkarīgi no to summas, kas ļauj arī cilvēkiem ar nelieliem ienākumiem uzkrāt naudu konkrētam mērķim.

Kaut arī 15 gadu laikā ir būtiski mainījusies sociālekonomiskā situācija valstī, Krājaizdevu sabiedrības prioritātes nav mainījušās - tās galvenais mērķis ir nodrošināt saviem biedriem viegli pieejamus, efektīvus un kvalitatīvus finanšu pakalpojumus.

Šodien Dzelzceļnieks KS biedru skaita un aktīvu lieluma ziņā ir lielākā no 36 Latvijā reģistrētām krājaizdevu sabiedrībām. Dzelzceļnieks KS aktīvi sasniedza 3,53 milj.latu. Ar katru gadu pieaug krājaizdevu sabiedrības kredītportfelis, kas šobrīd ir 3,1 milj.latu. Neskatoties uz nestabilo situāciju vietējā ekonomikā, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības biedru uzticēšanās Dzelzceļnieks KS ir ievērojami palielinājusies. Par to liecina Dzelzceļnieks KS noguldījumu apjoma pieaugums pēdējā gada laikā par 13,3%, tā 2009.gada beigās biedru noguldījumi sasniedza 2,5 milj. latu.

Dzelzceļnieks KS svin piecpadsmit gadu jubileju. Sirsnīgi sveicam visus Dzelzceļnieks KS biedrus, sadarbības partnerus un kolēģus, kas ir veicinājuši Dzelzceļnieks KS izaugsmi, snieguši idejas un atbalstu!

Īpaša pateicība Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares darbinieku arodbiedrībai, kura krājaizdevu sabiedrības izveidošanas idejas realizēšanu uzsāka īstajā laikā un vietā. Labi, ka atradās cilvēki, kas prata to izdarīt un, kam primārais nebija interese pelnīt, bet radīt papildus sociālās aizsardzības iespējas saviem darba biedriem. Dzelzceļniekiem palīdzēja uzticība citam pret citu. Paldies par to un uz turpmāku savstarpēji izdevīgu sadarbību!

KKS ”Dzelzceļnieks KS” valdes vārdā
valdes priekšsēdētāja
Olga Kazačkova