Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

07.03.2012

2012.gada 22.martā notiks kārtējā Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Dzelzceļnieks KS” biedru pilnvaroto sapulce

Norises vieta:
Gogoļa ielā 3, Baltā zālē

Sapulces norises laiks:
22.03.2012. plkst. 11.00

 

Darba kārtība

1. Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Dzelzceļnieks KS” valdes, kredītkomitejas un revidenta ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem.

2. 2011.gada pārskata apstiprināšana un peļņas sadale.

3. Jauno biedru apstiprināšana un izstājušos biedru izslēgšana.

4. 2012.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

5. Revidenta darba plāna apstiprināšana 2012.gadam.

6. Auditora pārvēlēšana un apstiprināšana 2012.gada pārskata pārbaudes veikšanai.

7. Par kredītkomitejas pārvēlēšanu.

8. Par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja pārvēlēšanu, to atalgojumu noteikšanu.