Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

02.09.2015

Nauda, kas aug kopā ar bērnu

Sveicot visus skolēnus un viņu vecākus Zinību dienā „Dzelzceļnieks KS” nāk ar īpašu piedāvājumu saviem biedriem. No 1.septembra līdz 31.oktobrim atveriet Pilngadības krājkontu savam bērnam un saņemiet savam atvasei dāvanu - LEGO konstruktoru.

Lego

Pilngadības krājkonts ir uz bērna vārda atvērts noguldījums, kurā noguldītājiem līdzekļiem var piekļūt tikai pats bērns savā pilngadības sasniegšanas brīdī. Šo noguldījumu ir iespējams bez ierobežojuma papildināt, ka arī katru gadu tas pieaug par savu procentu ienākumu summu (šobrīd tie ir 3% gadā).

Pilngadības kontu slēdz uz termiņu no 1 gada un tas automātiski izbeidzas bērnam sasniedzot 18 gadu vecumu. Konta atvēršanas brīdī tajā jāiemaksā  vismaz  EUR 15, savukārt turpmāka konta papildināšana nav reglamentēta.

Atvērt pilngadības krājkontu „Dzelzceļnieks KS” biedrs var mūsu centrālajā birojā Turgeņeva ielā 14, vai pie aģentiem, līdzi esot viņa bērnam. Uzrādāmie dokumenti ir - pase un bērna dzimšanas apliecība. Pilngadības krājkonts tiek atvērts uz bērna vārda, bet līdz viņa pilngadībai, viņu attiecībās ar „Dzelzceļnieks KS” pārstāv viņa vecāki. Trešajām personām pieeja uzkrājumam ir liegta.

Lai zināšanām bagāts jaunais mācību gads!