Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

25.06.2014

Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā

25.06.2014. stājas spēkā grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā, kas nosaka paju atsavināšanas kārtību:

7.pants. Krājaizdevu sabiedrības biedra izstāšanās un paju atsavināšanas kārtība

(1) Biedrs var izstāties no krājaizdevu sabiedrības vai atsavināt krājaizdevu sabiedrībai savas papildpajas, iesniedzot krājaizdevu sabiedrības valdei rakstveida lūgumu par tā izstāšanos vai papildpaju atsavināšanu krājaizdevu sabiedrībai. Krājaizdevu sabiedrības valde biedra lūgumu izskata triju mēnešu laikā no tā iesniegšanas dienas. Biedrs nevar iesniegt lūgumu par izstāšanos vai papildpaju atsavināšanu pēc tam, kad pieņemts lēmums par krājaizdevu sabiedrības likvidāciju.

(2) Krājaizdevu sabiedrības valde ir tiesīga atteikt krājaizdevu sabiedrības biedra lūgumu par izstāšanos no krājaizdevu sabiedrības vai par papildpaju atsavināšanu krājaizdevu sabiedrībai, ja biedra izstāšanās vai papildpaju atsavināšanas rezultātā krājaizdevu sabiedrība neievēros kapitāla pietiekamības prasības vai arī pamatpajas vai papildpaju izmaksa varētu apdraudēt krājaizdevu sabiedrības maksātspēju vai drošu un piesardzīgu turpmāko krājaizdevu sabiedrības darbību. Krājaizdevu sabiedrības biedram ir tiesības iesniegt krājaizdevu sabiedrības biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) sūdzību par atteikumu atļaut izstāties no krājaizdevu sabiedrības. Par krājaizdevu sabiedrības valdes lēmumu iesniegtas sūdzības izskatīšanai viena mēneša laikā sasaucama krājaizdevu sabiedrības biedru ārkārtas kopsapulce (pilnvaroto sapulce).

(3) Biedram, kas izstājies vai izslēgts no krājaizdevu sabiedrības, un biedram, kas atsavina krājaizdevu sabiedrībai savas papildpajas, pamatpajas vai papildpaju izmaksa veicama gada laikā no gada pārskata apstiprināšanas dienas, ieturot no to vērtības zaudējumus, kas radušies krājaizdevu sabiedrībai, vai pieskaitot dividendi. Ja biedra pamatpajas vai papildpaju vērtība pārsniedz 10 procentus no krājaizdevu sabiedrības pamatkapitāla, pamatpajas vai papildpaju izmaksas termiņu var pagarināt līdz trim gadiem.