Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

09.02.2016

Informācija par darbības rezultātiem

Krājaizdevu sabiedrības „Dzelzceļnieks KS” 2015. gada darbības rezultāti

Dzelzceļnieks KS biedri
2015.gada beigās Dzelzceļnieks KS apvienoja 10 035 biedrus. 
2015.gada laikā krājaizdevu sabiedrībā iestājas 242 biedri, izstājas 423 biedri, izslēgti 52 mirušie biedri un 2603 biedri, kuri neatbilst statūtu 4.1.punktā noteiktam biedru lokam.

Biedru skaita ziņā Dzelzceļnieks KS ir ne tikai lielākā krājaizdevu sabiedrība, bet arī lielākais kooperatīvs Latvijā.

Finanšu rādītāji
2015.gadu krājaizdevu sabiedrība nostrādāja veiksmigi, sasniedzot  plānotus rezultātus:

• aktīvu apjoms palielinājās par 4,4% salīdzinājumā ar gada sākumu un sasniedza 9,1 milj. euro (bruto);
• kredītportfelis palielinājās par 15% līdz 7,1 milj. euro (bruto vērtība);
• noguldījumu apjoms palielinājās par 4,6% un sasniedza 6,7 milj. euro;
• pašu kapitāls pieaugums – 1%, līdz 1,7 milj. euro;
• 2015.gadu Dzelzceļnieks KS ir nostrādājis ar 224 704 euro lielu peļņu (neauditēta).

Kapitāla pietiekamības rādītājs 2015. gada 31. decembrī - 20%, kas divas reizes pārsniedz minimālo prasību – 10%,  likviditātes rādītājs - 55% (minimālā prasība ir 30%).

Kredīti
2015.gadā krājaizdevu sabiedrības kredītportfelis palielinājās par 15 % līdz 7,1 milj euro (bruto). Kredītportfeļa kvalitāte ir ļoti laba - kredīti bez kavējumiem sastāda 98,9% no kopējā bruto kredītportfeļa.

2015. gada laikā krājaizdevu sabiedrība „Dzelzceļnieks KS” izsniedza 4 388 kredītus kopsummā EUR 5 257 548, t.sk.:

72% no visiem kredītiem bija izsniegti Dzelzceļnieks KS biedriem, kas, pateicoties priekšrocību programmai un savai aktivitātei krājaizdevu sabiedrības pakalpojumu izmantošanā, saņēma kredītus ar vēl zemāku procentu likmi.

Noguldījumi
Ļoti liela popularitāte ir arī dažādiem noguldījumu veidiem, tā 2015.gada laikā noguldījumu apjoms palielinājās par 4,6% un sasniedza 6,7 milj. euro.

Aptuveni 400 biedru pārskaita algu uz saviem kontiem Dzelzceļnieks KS, no kuriem veic gan skaidras naudas izņemšanu, gan arī komunālo un citu maksājumu apmaksu pēc izdevīgiem tarifiem.

i-dzks
Rūpējoties par savu biedru komfortu, Dzelzceļnieks KS nodrošina iespēju piekļūt kontu informācijai un izmantot krājaizdevu sabiedrības piedāvātos finanšu pakalpojumus arī attālināti, izmantojot i-dzks. Līgumu par attālināto pakalpojumu izmantošanu līdz 2015.gada beigām noslēdza 1976 biedri.

09.02.2016.