Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

09.01.2014

Krājaizdevu sabiedrības 2013.gada darbības rezultāti

Dzelzceļnieks KS biedri
Dzelzceļnieks KS ir ne tikai lielākā krājaizdevu sabiedrība, bet arī lielākais kooperatīvs Latvijā, kas apvieno 12 830 biedrus, t.sk. 12 828 fiziskās personas. 2013.gada laikā krājaizdevu sabiedrības biedru skaits ir palielinājies par 298 biedriem.

Finanšu rādītāji
2013.gadā krājaizdevu sabiedrības paveiktajam darbam ir ļoti labi rezultāti:
• aktīvu apjoms palielinājās par 14% salīdzinājumā ar gada sākumu un sasniedza 5,6 milj. latu (bruto);
• kredītportfelis palielinājās par 17% līdz 4,3 milj. latu (bruto vērtība);
• noguldījumu apjoms palielinājās par 10% un sasniedza 3,6 milj. latu;
• pašu kapitāls sasniedza 1,6 milj. latu (+23%);
•  2013.gadu Dzelzceļnieks KS ir nostrādājis ar 202 637 latu lielu peļņu (neauditēta).

 

Kapitāla pietiekamības rādītājs 2013. gada 31. decembrī - 28%, kas gandrīz trīs reizes pārsniedz minimālo prasību – 10%, 
likviditātes rādītājs - 53% (minimālā prasība ir 30%).

Kredīti
Krājaizdevu sabiedrībai ir ļoti laba kredītportfeļa kvalitāte - kredīti bez kavējumiem sastāda 98.75% no kopējā bruto kredītportfeļa:

 

 2013. gada laikā krājaizdevu sabiedrība „Dzelzceļnieks KS” izsniedza 4757 kredītus kopsummā Ls 3 784 438, t.sk.:

  

 Dzelzceļnieks KS izsniegtos kredītus biedri izmantoja šādiem mērķiem:

 

68% no visiem kredītiem bija izsniegti Dzelzceļnieks KS biedriem, kas, pateicoties priekšrocību programmai un savai aktivitātei krājaizdevu sabiedrības pakalpojumu izmantošanā, saņēma kredītus ar vēl zemāku procentu likmi.


Noguldījumi

Liela popularitāte ir arī dažādiem noguldījumu veidiem, jo noguldījumi tiek pieņemti neatkarīgi no to summas  un Dzelzceļnieks KS maksā procentus, kas vidēji ir 2-2,5 reizes augstāki, nekā komercbankās.

 

 
No 2013.gada oktobra mēneša krājaizdevu sabiedrības biedriem ir iespēja atvērt Pilngadības krājkontu uz sava nepilngadīgā bērna vārda.

Aptuveni 700 biedru pārskaita algu uz saviem kontiem Dzelzceļnieks KS, no kuriem veic gan skaidras naudas izņemšanu, gan arī komunālo un citu maksājumu apmaksu pēc izdevīgiem tarifiem.


i-dzks
Rūpējoties par savu biedru komfortu, no 2013.gada maija Dzelzceļnieks KS nodrošina iespēju piekļūt kontu informācijai un izmantot krājaizdevu sabiedrības piedāvātos finanšu pakalpojumus arī attālināti, izmantojot i-dzks. Līgumu par attālināto pakalpojumu izmantošanu līdz gada beigām noslēdza 454 biedri.