Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

10.03.2014

Paziņojums par biedru pilnvaroto sapulci

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Dzelzceļnieks KS valde paziņo, ka kārtēja biedru pilnvaroto sapulce notiks 2014.gada 27.martā plkst. 12.00. Sapulces norises vieta - Turgeņeva ielā 14, Rīgā, 517.kabinets

Darba kārtībā:

1. Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Dzelzceļnieks KS” valdes, kredītkomitejas un revidenta ziņojums par 2013.gada darbības rezultātiem.

2. 2013.gada pārskata apstiprināšana un peļņas sadale.

3. Jauno biedru apstiprināšana un izstājušos biedru izslēgšana.

4. 2014.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

5. Revidenta darba plāna apstiprināšana 2014./2015.gadam. 

6. Auditora apstiprināšana 2014.gada pārskata pārbaudes veikšanai.

7. Par Likviditātes  pārvaldīšanas politikas apstiprināšanu.

8. Par Grāmatvedības politikas apstiprināšanu

Ar pilnvaroto sapulces materiāliem un lēmumu projektiem varat iepazīties Dzelzceļnieks KS birojā Turgeņeva ielā 14, Rīgā darbadienās no 9.00 līdz 17.00.