Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

02.11.2011

Sākot ar novembri krājaizdevu sabiedrība "Dzelzceļnieks KS" informēs savus biedrus par krājaizdevu sabiedrības darbību iepriekšējā mēnesī.

2011.gada oktobrī Dzelzceļnieks KS iestājās 25 jauni cilvēki. Ir izsniegti hipotekārie kredītikopsummā 55000 Ls136 biedri saņēma Ekspress kredītu, kopsummā 34530 Ls.
157 biedriem izsniegti kredīti Kustība uz kopējo summu 167140 Ls. No tiem 7 biedri arDzelzceļnieks KS kredīta palīdzību iegādājās mājokli, 52 biedri veica mājokļa remontu, 12 biedri iegādājās automašīnu.
Savu finanšu stāvokli uzlaboja 6 cilvēki, ar Dzelzceļnieks KS kredītu palīdzību dzēšot saistības citās finanšu iestādēs, kur noteikumi nav tik izdevīgi, kā savā krājaizdevu sabiedrībā.

Oktobrī mūsu biedri aktīvi noguldīja savus brīvos naudas līdzekļus depozītoskrājkontos unuzkrājuma noguldījumos. Ir noformēti 36 depozīti, atvērti 7 krājkonti, noformēti 22 uzkrājuma noguldījumi.

31.10.2011.:

Biedru skaits - 12 332
Dzelzceļnieks KS aktīvi – 4,3 milj.Ls;
Kredītportfelis – 3,3 milj.Ls;
Biedru noguldījumi – 2,8 milj.Ls;
Pašu kapitāls – 1,1 milj.Ls.