Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

20.11.2018

Valdes paziņojums par pilnvaroto sapulces sasaukšanu

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Dzelzceļnieks KS” valde 2018.gada 7.decembrī plkst.11.15 sasauc pilnvaroto biedru sapulci. Sapulces vieta – Tallink Hotel Rīga, Elizabetes ielā 24, Rīgā

Darba kārtībā:

1.  Par Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Dzelzceļnieks KS” valdes ziņojumu par 2018.gada 11 mēnešu darbības rezultātiem. Par valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no krājaizdevu sabiedrības apstiprināšanu.

2.  Par statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.

3.  Par 2019.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšanu.