Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

12.05.2017

Viena ģimene, vienas priekšrocības!

Svinot Ģimenes dienu un godinot tās vērtības, visiem mūsu biedriem piedāvājam akciju: VIENA ĢIMENE, VIENAS PRIEKŠROCĪBAS!

Akcijas ietvaros, ikviena mūsu biedra laulātais un/vai pilngadīgie bērni, iestājoties krājaizdevu sabiedrībā  Dzelzceļnieks KS, saņems tādu pašu Priekšrocības programmas līmeni, kāds ir uzkrāts  biedram. Piemērs: ja biedrs, kurš sasniedzis Priekšrocību programmas līmeni ZELTS, akcijas laikā plašajai Dzelzceļnieks KS ģimenei piesaista savu laulāto vai pilngadīgo bērnu, automātiski arī laulātais vai pilngadīgais bērns saņems Priekšrocības programmas līmeni ZELTS.

Starptautiskā Ģimenes diena ir Apvienoto Nāciju Organizācijas iedibināta svētku diena, kuru visa pasaule svin 15.maijā! Svinot Starptautisko ģimenes dienu, tiek godinātas visas ģimenes, un ikviens tiek aicināts aizdomāties par ģimenes neizmērojamo lomu cilvēku dzīvē, vairāk laika un uzmanības veltot visiem savas ģimenes locekļiem – vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, bērniem. Šajā dienā sabiedrība tiek aicināta ne vien novērtēt ģimenes nozīmību, bet arī rūpēties par ģimenes vērtībām, nodrošinot to tālāknodošanu nākamajām paaudzēm.

Akcija ir spēkā no 15.05.2017. līdz 15.06.2017.

Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par mūsu pakalpojumiem vai akciju, lūdzu, sazinieties ar mums:

Dzelzceļnieks KS centrālais birojs (Turgeņeva iela 14, Rīga)
Tālr. 67232211 (dzelzceļa līnija), 67704072 (Lattelecom), mob.tālr.  28231919
E-pasts: info@dzks.lv