Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

21.02.2013

Dzelzceļnieks KS 2012.gada darbības rezultāti

2012. gadā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS turpināja stabilu attīstību, finanšu rādītāji ir iepriecinoši:
• aktīvu apjoms palielinājās par 14% salīdzinājumā ar gada sākumu un sasniedza 4,9 milj. latu (bruto);
• kredītportfelis palielinājās par 13% līdz 3,6 milj. latu (bruto vērtība);
• noguldījumu apjoms palielinājas par 15% un sasniedza 3,2 milj. latu;
• kapitāla un rezervju apjoms sasniedza 1,3 milj. latu (+18,2%);
• kredītportfeļa kvalitāte ir ļoti laba - kredīti bez kavējumiem sastāda 98.1% no kopējā bruto kredītportfeļa;
• 2012.gadu Dzelzceļnieks KS ir nostrādājis ar 145 186 latu lielu peļņu (neauditēta)

Dzelzceļnieks KS darbības raksturlielums viennozīmīgi ir un būs stabilitāte. Dzelzceļnieks KS kapitāla pietiekamības rādītājs 2012. gada 31. decembrī bija 26%, kas divarpus reizes pārsniedz minimālo prasību – 10%, ko noteikusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Likviditātes rādītājs 2012.gada beigās bija 57% (minimālā prasība ir 30%).