Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

07.10.2020

Jubilejas gads

LAKS šogad atzīmē savu 25 gadu pastāvēšanu. Tomēr LAKS vēsture sniedzas līdz pat pirmskara Latvijas laikiem, kad viena no lielākajām krājaizdevu kasēm bija Latvijas Dzelzceļnieku biedrībai. Tā darbojās jau kopš 1920. gada. Atjaunotajā Latvijā 1993. gada 10. martā Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības republikāniskās komitejas valdes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 10 “Par krājaizdevumu kases atjaunošanu”, kas uzskatāms par pirmās brīvvalsts laikā pastāvējušās krājaizdevu kases turpinājumu. 1994. gadā notiek „Dzelzceļnieks KS” dibināšana un 1995. gada 2. martā tā saņem UR reģistrācijas apliecību.

Pēdējo gadu laikā krājaizdevu sabiedrība piedzīvojusi lielas pārmaiņas. Jau vairākus gadus tās biedri un klienti nav tikai dzelzceļnieki un viņu ģimenes, bet arī citu nozaru arodbiedrību biedri. Pilotprojekta ietvaros 2018.gadā tika uzsākta sadarbība ar arodbiedrību “Enerģija”, nedaudz vēlāk ar Sakaru darbinieku arodbiedrību un Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrību. Pilotprojekts bija veiksmīgs un nu jau LAKS biedru rindām pievienojušies pārstāvji no 16 dažādu  nozaru arodbiedrībām. Paplašinoties biedru lokam krājaizdevu sabiedrības vēsturiskais nosaukums vairs neraksturoja tās biedru struktūru. Tādēļ 2019.gadā tika pieņemts lēmumu to mainīt uz tagadējo - Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība (LAKS).

Neskatoties uz krājaizdevu sabiedrību seno vēsturi, mūsdienās daudziem šis vārdu salikums šķiet nesaprotams. Organizācijas darbība ir līdzīga komercbankai, taču tā ir pakļauta savas biedru (klientu) sapulces lēmumiem, kas to, piemēram, atšķir no citu veidu nebanku finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Atšķirība ir arī tajā, ka lēmumu pieņemšanas procesā var iesaistīties katrs biedrs, pretstatā klasiskajām komercbankām un nebanku finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kuru īpašnieki ir akcionāri un lemjot par jautājumiem, kas saistās ar iestādes darbību, noteicošais ir tā akcionāra viedoklis, kuram pieder lielākais akciju skaits. Tieši LAKS biedri izlemj jautājumus, kas saistīti ar krājaizdevu sabiedrības darbību, līdz ar to pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu ņēmēju attiecības ir pavisam citā līmenī. Krājaizdevu sabiedrības mērķis nav peļņas gūšana šī vārda klasiskajā izpratnē, sniedzot finanšu pakalpojumus citiem, bet gan atbalsta un palīdzības sniegšana tās biedriem, palīdzot viņiem realizēt savus sapņus, idejas un celt viņu labklājību. Tas tiek sasniegts nodrošinot saviem biedriem maksimāli izdevīgus nosacījumus pakalpojumiem.

Vēlamies pateikties visiem sadarbības partneriem un biedriem par 25 gadu gaitā izrādīto uzticību, novēlot turpināt mūsu sadarbību arī nākotnē!