Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

Noguldījumi


Lietderīgi zināt:

  • Krājaizdevu sabiedrības biedram saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu, tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz EUR 100 000. Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, krājkontiem, u.c.

 


  • No uzkrātajiem peļņas procentiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiks ieturēts automātiski. Jums nebūs pašam jāmaksā nodoklis vai Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz nodokļu deklarācija (izņemot gadījumus, kad gada ienākumu deklarēšana ir nepieciešama saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”).