Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

Augam kopā!

Pilngadības krājkonts ir drošs veids kā rūpēties par sava bērna nākotni un nodrošināt atbalstu, kad viņš uzsāks patstāvīgu dzīvi. Laiks paskrien nemanāmi, un kopā ar to ātri izaug arī bērni. Tas pats notiek arī ar noguldījumiem – no nelielām summām izaug ievērojamas.

Nosacījumi

  • Termiņš – no 1 līdz 18 gadiem (līgums automātiski izbeidzas, bērna 18 gadu sasniegšanas dienā).
  • Minimālā noguldījuma summa – EUR 15.00, kas jāiemaksā konta atvēršanas brīdī.
  • Procentu izmaksas veids – procenti tiek aprēķināti katru dienu un tiek ieskaitīti krājkontā katru gadu 31.decembrī un noguldījuma termiņa beigās.
  • Procentu likme - 3,5% gadā (procentu likmes var mainīties saskaņā ar spēkā esošajām Noguldījumu gada procentu likmēm procentu aprēķināšanas dienā).


Kā noformēt?
Pilngadības krājkonts tiek atvērts uz bērna vārda, taču viņu kā nepilngadīgu personu attiecībās ar LAKS līdz 18 gadu vecumam pārstāv vecāki vai aizbildnis. Trešo personu piekļūšana uzkrājumam ir ierobežota.
Vismaz vienam no vecākiem vai aizbildņiem, kas ir LAKS biedrs, kopā ar bērnu ir jāierodas centrālajā birojā vai pie aģentiem.
Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība un pase/personas apliecība (ja ir), kā arī vecāka vai aizbildņa pase/personas apliecība.
Papildus uz bērna vārda bez maksas tiek atvērts Pieprasījuma noguldījuma konts.


Noguldījuma izmaksa
Uzkrātos naudas līdzekļus, sasniedzot 18 gadu vecumu, var izmantot tikai pats Pilngadības krājkonta īpašnieks – Jūsu bērns.
Lai pirms termiņa slēgtu Pilngadības krājkontu, bērna vecākām vai aizbildnim ir jāiesniedz LAKS iesniegums par konta slēgšanu un Bāriņtiesas atļauja pārtraukt noguldījumu. Bāriņtiesas lēmumā ir jābūt norādītai personai, kura ir tiesīga saņemt uzkrātos naudas līdzekļus.


Svarīgi zināt
Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu, valsts garantē atlīdzības izmaksu par visu veidu noguldījumiem līdz EUR 100 000. LAKS ietur nodokļus automātiski procentu izmaksas brīdī (IIN - nodokļa likme ir 20% no izmaksātajiem peļņas procentiem), t.i., reizi gadā, un pārskaita to valsts budžetā, neatkarīgi no bērna vecuma.