Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

Tarifi

Pakalpojumu cenrādis (spēkā ar 01.01.2021.)

 

KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA, UZTURĒŠANA
Pieprasījuma noguldījuma konta atvēršana privātpersonai Bez maksas
Pieprasījuma noguldījuma konta uzturēšana Bez maksas
Komisija par neaktīva pieprasījuma noguldījuma konta uzturēšanu (bijušā biedra pieprasījuma noguldījuma konta uzturēšana, ja pēdējo 24 mēnešu laikā bijušais biedrs  nav veicis nevienu transakciju un nav arī citu aktīvu pakalpojumu līgumu krājaizdevu sabiedrībā) 15.00 EUR gadā
Procentu aprēķināšana Peļņas procenti tiek aprēķināti par katras dienas konta atlikumu un tiek pieskaitīti uzkrātai summai katra kalendārā gada pēdējās darba dienas beigās vai slēdzot kontu
Procentu likmes noteikšana Procentu likme tiek mainīta atbilstoši situācijas izmaiņām tirgū
Konta izraksts
konta izrakstus saņēmot LAKS centrālajā birojā Bez maksas
konta pārskats attālinātas pieejas sistēmā i-ks Bez maksas
Pieprasījuma noguldījuma konta slēgšana Bez maksas

 

ATTĀLINĀTAS PIEEJAS SISTĒMA i-ks
Pieslēgšana sistēmai Bez maksas
Koda karte
izsniegšana Bez maksas
kartes atjaunošana 5.00 EUR
Apkalpošanas maksa mēnesī Bez maksas

 

SKAIDRAS NAUDAS IZMAKSA NO PIEPRASĪJUMA NOGULDĪJUMA KONTA
Darba samaksas izmaksa EUR Bez maksas
Citas izmaksas EUR 0,2% no summas
SKAIDRAS NAUDAS IEMAKSA KONTĀ
Skaidras naudas iemaksa kontā (EUR) Bez maksas
līdz 2999.99 EUR  31 dienas laikā Bez maksas
no 3000.00 EUR 31 dienas laikā 0,2% no summas
NAUDAS IESKAITĪŠANA BIEDRU KONTĀ
Komisija par ienākošo maksājumu ieskaitīšanu kontā Bez maksas

 

MAKSĀJUMI Cena
(izmantojot i-ks)
Cena
(LAKS birojos)
Maksājumi eiro
Uz savu kontu LAKS Bez maksas Bez maksas
Uz citu kontu LAKS Bez maksas Bez maksas
Iekšzemes maksājumi uz savu kontu Eiropas ietvaros Bez maksas 0.70 EUR
Maksājumi ASV dolāros
Uz savu kontu LAKS Bez maksas Bez maksas
Iekšzemes maksājumi uz savu kontu Eiropas ietvaros Bez maksas 0.70 EUR

 

LIKUMĀ NOTEIKTU PIESPIEDU DARBĪBU IZPILDE
Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 8.00 EUR
Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana (saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu normatīvos aktos noteiktajā kārtībā (par katru reizi)) 0.70 EUR
Informācijas sniegšana valsts institūcijām un amatpersonām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 8.00 EUR
Informācijas sniegšana bāriņtiesām/pagasttiesām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Bez maksas

 

PATĒRIŅA KREDĪTS, AUTO KREDĪTS, PATĒRIŅA KREDĪTS MĀJOKLIM (EUR)
Procentu likme gadā (atkarībā no biedra kredītriska līmeņa):
minimālā
7,5 %
maksimālā 25,5 %
Komisija par aizdevuma pieprasījuma izskatīšanu Bez maksas
Komisija par aizdevuma izsniegšanu 2% no summas (min. 15.00 EUR)
Komisija par kredīta līguma izmaiņu noformēšanu (piemēram,  termiņa pagarināšana) 7.00 EUR
Komisija par aizdevuma pirmstermiņa atmaksu Bez maksas
Nokavējuma procenti gadījumā, ja aizņēmējs kavē maksājuma izpildi vairāk kā par 5 dienām 0,06 % no nokavētā maksājuma
summas par katru kavēto dienu
HIPOTEKĀRAIS KREDĪTS (EUR)
Procentu likmes:
mainīgā vai fiksētā procentu likme % likme tiek noteikta individuāli
Komisija par aizdevuma pieteikuma izskatīšanu Bez maksas
Komisija par aizdevuma izsniegšanu 1% no aizdevuma summas (min. 70.00 EUR)
Komisija par aizdevuma noteikumu maiņu:
par papildus summas izsniegšanu 1% no papildus summas (min. 70.00 EUR )
par aizdevuma procentu likmes maiņu 35.00 EUR
par aizdevuma atmaksas grafika maiņu 35.00 EUR
par citu aizdevuma noteikumu maiņu 35.00 EUR  par katru izmaiņu noformēšanai nepieciešamā dokumenta sagatavošanu
Komisija par objekta apsekošanu 35.00 EUR
Komisija par dokumentu sagatavošanu, pārkreditācijas gadījumā 250.00 EUR
Nokavējuma procenti gadījumā, ja aizņēmējs kavē maksājuma izpildi vairāk kā par 5 dienām 0,06% no nokavētā
maksājuma summas par katru kavēto dienu
EKSPRESS KREDĪTS (EUR)
Procentu likme gadā (atkarībā no biedra priekšrocību programmas līmeņa):
standarta 12,0%
bronza 11,5%
sudrabs 11,0%
zelts 10,5%
Komisija par aizdevuma pieprasījuma izskatīšanu Bez maksas
Komisija par aizdevuma izsniegšanu 2% no summas (min. 1.50 EUR)
Komisija par kredīta līguma izmaiņu noformēšanu (piemēram,  termiņa pagarināšana) 7.00 EUR
Komisija par aizdevuma pirmstermiņa atmaksu Bez maksas
Nokavējuma procenti gadījumā, ja aizņēmējs kavē maksājuma izpildi vairāk kā par 5 dienām 0,06 % no nokavētā
maksājuma summas par katru kavēto dienu

 

 

TERMIŅA NOGULDĪJUMS AR PROCENTU IZMAKSU TERMIŅA BEIGĀS
Atvēršana Bez maksas
Apkalpošana Bez maksas
Valūta EUR
Termiņš 1 gads
Papildināšana Nevar papildināt
Procentu aprēķināšana Peļņas procenti tiek aprēķināti katru dienu par noguldījuma summu un tiek izmaksāti termiņa beigās
Procentu likmes noteikšana Procentu likme tiek fiksēta visam noguldījuma termiņam
Piekļuve Lai izmantotu noguldījuma naudu pirms termiņa beigām, līgumu var lauzt vai ieķīlāt noguldījumu kā nodrošinājumu kredīta saņemšanai
Pārtraukšana Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, soda nauda netiek piemērota.
TERMIŅA NOGULDĪJUMS AR IKMĒNEŠA PROCENTU IZMAKSU
Atvēršana Bez maksas
Apkalpošana Bez maksas
Valūta EUR
Termiņš 1 gads
Papildināšana Nevar papildināt
Procentu aprēķināšana Peļņas procenti tiek aprēķināti katru dienu par noguldījuma summu un tiek izmaksāti reizi mēnesī datumā, kas atbilst noguldījuma sākuma datumam
Procentu likmes noteikšana Procentu likme tiek fiksēta visam noguldījuma termiņam
Piekļuve Lai izmantotu noguldījuma naudu pirms termiņa beigām, līgumu var lauzt vai ieķīlāt noguldījumu kā nodrošinājumu kredīta saņemšanai
Pārtraukšana Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, soda nauda netiek piemērota.
UZKRĀJUMA NOGULDĪJUMS
Atvēršana Bez maksas
Apkalpošana Bez maksas
Valūta EUR
Termiņš 1 gads
Sākotnējā iemaksa Nav nepieciešama
Papildināšana Ikmēneša regulārās iemaksas
Procentu aprēķināšana Peļņas procenti tiek aprēķināti par katras dienas konta atlikumu un tiek izmaksāti termiņa beigās
Procentu likmes noteikšana Procentu likme ir nemainīga visu
noguldījuma termiņa laiku
Piekļuve Lai izmantotu noguldījuma naudu pirms termiņa beigām, līgumu var lauzt vai ieķīlāt noguldījumu kā nodrošinājumu kredīta saņemšanai
Pārtraukšana Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, soda nauda netiek piemērota.
KRĀJKONTS
Atvēršana Bez maksas
Apkalpošana Bez maksas
Valūta EUR
Termiņš Nav noteikts
Sākotnējā iemaksa Nav nepieciešama
Papildināšana Krājkontā var ieskaitīt vienreizējās un
regulārās iemaksas
Minimālais noguldījuma atlikums procentu aprēķinam 50.00 EUR
Procentu aprēķināšana Peļņas procenti tiek aprēķināti par katras dienas krājkonta atlikumu un tiek pieskaitīti uzkrātai summai katra kalendārā mēneša pēdējās darba dienas beigās vai slēdzot kontu
Procentu likmes noteikšana Procentu likme tiek mainīta atbilstoši situācijas izmaiņām tirgū
Pieteikšana Ja saņemšanai 7 kalendārās dienas
iepriekš tiek pieteikta noteiktā naudas summa vai viss krājkonta atlikums, tad summa tiek izmaksāta bez maksas
Pārtraukšana Ja tiek nekavējoties izbeigts līgums vai nekavējoties izņemta noteikta naudas summa, tad no izmaksājamās summas tiek ieturēta soda nauda 1%
PILNGADĪBAS KRĀJKONTS
Atvēršana Bez maksas
Apkalpošana Bez maksas
Valūta EUR
Termiņš līdz 18 gadiem
Sākotnējā iemaksa 15.00 EUR
Papildināšana Kontā var ieskaitīt vienreizējās un
regulārās iemaksas
Minimālais noguldījuma atlikums procentu aprēķinam 15.00 EUR
Procentu aprēķināšana Peļņas procenti tiek aprēķināti par katras dienas konta atlikumu un tiek pieskaitīti uzkrātai summai katra kalendārā gada pēdējās darba dienas beigās vai slēdzot kontu
Procentu likmes noteikšana Procentu likme tiek mainīta atbilstoši situācijas izmaiņām tirgū
Pārtraukšana Noguldījums var tikt izņemts no konta jebkurā laikā. Lai Noguldījumu izņemt no konta pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma, Klienta aizbildnim ir jāiesniedz Sabiedrībā iesniegums par konta slēgšanu un Bāriņtiesas lēmums pārtraukt Noguldījumu.