Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

Finanšu informācija

2018.gadā LAKS turpināja stabilu attīstību:

  • aktīvu apjoms palielinājās par 3% salīdzinājumā ar gada sākumu un sasniedza 9.8 milj. EUR;
  • kredītportfelis sastāda 8 milj. EUR;
  • biedru noguldījumi -  6,5 milj.EUR;
  • pašu kapitāls - 3,1 milj. EUR;
  • laba kredītportfeļa kvalitāte - kredīti bez kavējumiem sastāda  98.3 % no kopējā bruto kredītportfeļa.