Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

Struktūra

"Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība" (LAKS) organizātoriskā struktūra, kas izriet no kooperatīvo sabiedrību būtības, stipri atšķir krājaizdevu sabiedrību no citām finanšu institūcijām.

Biedru kopsapulce ir krājaizdevu sabiedrības augstākais lēmējorgāns. Visi biedri (vai to pārstāvji) izlemj jautājumus, kas ir saistīti ar krājaizdevu sabiedrības darbību.

Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību.

Valdes sastāvs:

1. Olga Kazačkova – valdes priekšsēdētāja
2. Egils Baldzēns
3. Silvija Koraskova

Kredītkomiteja izskata pieteikumus kredītu izsniegšanai un lemj par kredītu piešķiršanu.

Revīzijas komisija pārbauda uzskaiti un procedūras krājaizdevu sabiedrībā.

Darbinieki veic ikdienas darbu – apkalpo klientus, veic uzskaiti.