Jums ir jautājumi?
Jautājiet mums!
+371 67232211
info@laks.lv
latviski
по русски

Vēsture

Pirmskara Latvijā dzelzceļnieku biedrības krāj- un aizdevu kase Dzelzceļnieks, kas savu darbību uzsāka 1921. gada 11. februārī, bija viens no lielākājiem kredītkooperatīviem Latvijā, kas apvienojā 4373 biedrus.

1940. gadā dzelzceļnieku krāj- un aizdevu kase, tāpat kā citi Latvijas kredītkooperatīvi tika likvidēta.

1992. gadā Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības 1.Kongresā pieņēma lēmumu atjaunot dzelzceļnieku krājaizdevu sabiedrību, kas veiksmīgi darbojās pirmskara Latvijā. Krājaizdevu sabiedrības atjaunošanas mērķis bija radīt dzelzceļniekiem finanšu institūciju, kas palīdzētu tās biedriem risināt virkni finansiālo problēmu pašu spēkiem.

Krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS licenci banku operāciju veikšanai saņēma 1995. gada 2. februārī un LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta 1995. gada 2. martā. Šis datums ir kļuvis par Latvijas krājaizdevu sabiedrību kustības atdzimšanas dienu.

Šodien Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrības iniciatīva ir pāraugusi dzelzceļa robežas. Pieredzi, kura uzkrāta krājaizdevu sabiedrībā, tagad izmanto arī citi - kopš 2009. gada par krājaizdevu sabiedrības  biedriem var kļūt arī citu Latvijas Brīvo arodbiedrību apvienībā ietilpstošo arodorganizāciju biedri.

2019.gada martā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS mainīja nosaukumu uz Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrību (LAKS).